top of page

Innkalling til årsmøte i Ljan Alpinklubb 2023
 

Styret innkaller herved til årsmøte i Ljan Alpinklubb. Årsmøtet avholdes 30.03.2023 kl 19:30 i Lodgen i Sloreåsen alpinbakke.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter kan lastes ned he

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ljan Alpinklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ljan Alpinklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ljan Alpinklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Ljan Alpinklubb kontaktes på post@ljanalpin.no.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen,

 

Styret i Ljan Alpinklubb

bottom of page