Foreldrevakter

Beskrivelse av foreldrevakter - Når/hvor/hvordan

2017-01-15
YngveSandal

Kioskvakt
Ta med 3 liter vaffelrøre. Ansvar for kiosken inkludert renhold av «lodgen». Du har også ansvar for kioskkassa. Nærmere instruks henger i kiosken.

Bakkevakt/Ressursperson

Det er ikke nødvendig med skiutstyr. Bakkevakten skal være en ressursperson der det trengs mest:

  • Ved behov - hjelp de små barna med påstigning i skiheisen
  • Vær tilgjengelig for ukesansvarlig fra driftsgruppa hvis han/hun trenger assistanse
  • Ansvar for renhold av utedoen


Heisvakt
Skal sitte inne i heishuset. Ha oppsyn med sikkerheten og om nødvendig stoppe heisen. Husk å hele tiden passe på om det skjer noe uregelmessigheter i oppstartområdet. Pass på at alle som bruker heisen har heiskort. Nærmere instruks i heishuset.