Kursstart utsettes en uke

Kursstart utsettes en uke til uke 3 (mandag 18.januar)

2021-01-08
YngveSandal

Heisen i bakken har fått en kraftig oppjustering og rehabilitering som akkurat er ferdig. Vi trenger å bruke noen dager på innkjøring av den nye heisen, og utsetter derfor oppstart i en uke for å slippe problemer mens kursene går. E-post med informasjon om kurs, oppstartstidpunkt m.m. blir sendt ut til alle påmeldtes foreldre i løpet av helgen.