Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Ljan Alpinklubb (org.nr  912510131) for året 2020.

2021-03-10
YngveSandal

Til Medlemmer i Ljan Alpinklubb

 Mars 2021

Årsmøtet avholdes som web-møte tirsdag 16. mars 2021 kl 18:30.

Påmelding til post@ljanalpin.no hvor deltagere vil få tilsendt  link til møtet og tilgang til saksdokumenter.

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12/3 2021 til post@ljanalpin.no.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne 12/3 2021.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av  Ljan Alpinklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ljan Alpinklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreformann Karl Audun Lad kontaktes på mobil 902 99 866 eller post@ljanalpin.no.