Retningslinjer for smittevern på kurs og trening

Retningslinjer for kurs og trening i Ljan Alpinklubb under Covid-19-pandemien gjeldende fra 08. januar 2021 og inntil videre

2021-01-16
YngveSandal

Retningslinjer for kurs og trening i Ljan Alpinklubb under Covid-19-pandemien gjeldende fra 08. januar 2021 og inntil videre

 

  • Man skal ikke komme på trening hvis man er i karantene/isolasjon
  • Hold deg hjemme fra trening hvis du er syk. NB: dette gjelder også ved meget milde symptomer på sykdom!
  • Vask hendene rett før du kommer på trening og rett etterpå.
  • Barn oppfordres, både av foreldre og bakkemannskap/trenere, til å holde avstand i henhold til alder. Barnehage/barneskolebarn kan naturlig nok ikke forventes å kunne overholde avstand i like stor grad som større barn, men smittefaren er lavere mellom barn i denne aldersgruppen. Barn fra ungdomsskolealder forventes å kunne holde 1 meters avstand til hverandre til enhver tid. Unngå trengsel i heiskøen.
  • Det er ikke anledning til å oppholde seg i klubbhuset/varmestua. En og en person kan imidlertid gå inn for å kjøpe heiskort.
  • Foreldre og andre voksne som ikke er direkte involvert i treningen henstilles til ikke å oppholde seg i bakkeområdet. 
  • Ljan Alpinklubb vil registrere alle deltagere som deltar på treningen og oppbevare opplysningene i 14 dager.