top of page

Innkalling til årsmøte i Ljan Alpinklubb 2024
 

Styret innkaller herved til årsmøte i Ljan Alpinklubb.

Årsmøtet avholdes 26.03.2024 kl 20:00 digitalt, men det vil være mulig å delta fra Lodgen i slalåmbakken (Lodgen åpner senest 19:30). Link til det digitale årsmøtet: meet.google.com/mbb-aawx-yjo

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes senest 21.03.2024 til styret@ljanalpin.no

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside, last ned saksdokumenter her.

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ljan Alpinklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ljan Alpinklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ljan Alpinklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Ljan Alpinklubb kontaktes på styret@ljanalpin.no.


Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i Ljan Alpinklubb  

bottom of page