Innkalling til årsmøte

Styret i Ljan Alpin innkaller til årsmøte - ny dato 4/6 2020

2020-05-11
YngveSandal

Styret innkaller herved til årsmøte i Ljan Alpinklubb (org.nr  912510131).

 

Årsmøtet avholdes tirsdag 4. juni 2020 kl 18:00 Klubbhuset/Lodgen, Sloreåsen alpinbakke.

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 18/5 2020 til post@ljanalpin.no.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.ljanalpin.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av  Ljan Alpinklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ljan Alpinklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreformann Karl Audun Lad kontaktes på 90299866 eller post@ljanalpin.no.